ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення громадського обговорення ліквідації,. перепрофілювання (змігу типу) закладів загальної середньої освіти Балтської міської ради Одеської області

І.  Найменування організатора громадського обговорення:  Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області

До обговорення пропонуються проєкти рішень щодо:

  •     Перепрофілювання (зміна типу) Пасицелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балтської міської ради Одеської області
  • Перепрофілювання (зміна типу) Саражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балтської міської ради Одеської області
  • Перепрофілювання (зміна типу)  Навчально-виховного комплексу «Білинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Балтської міської ради Одеської області
  • Ліквідації Козачанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Балтської міської ради Одеської області
  • Ліквідації Коритненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Балтської міської ради Одеської області
  • Сінненської гімназії Балтської міської ради Одеської області

     

ІІ.     Нормативне забезпечення:

 

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»                                                                                           Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають  міські, сільські, селищні ради

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника,  який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Бюджетний кодекс України:                                                                                                                                           Стаття 1032 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету

1. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами»

Формування обсягів освітньої субвенції для місцевих бюджетів  здійснюється  відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими  бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088

Розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами  щороку здійснюється на підставі контингенту учнів усіх закладів загальної середньої освіти, розрахункової наповнюваності класів станом на 5 вересня року, що передує бюджетному періоду.

Формульна розрахункова наповнюваність класів для закладів загальної середньої освіти Балтської міської територіальної громади становить  -16,5

Діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на підвищення якості освітніх послуг через стимулювання органів місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів освіти.

Розподіл освітньої субвенції за встановленою розрахунковою  формулою  не дає можливості забезпечувати виплату заробітної плати з передбаченими нарахуваннями педагогічним працівникам закладів освіти, в яких середня наповнюваність класів становить 6-8 учнів без застосування процедури зміни типу закладів, реорганізації або ліквідації.                                                                                                                                             В умовах воєнного стану надзвичайно гостро постає питання наповнення місцевого бюджету, що не дає можливості створити належні умови життєзабезпечення малокомплектних  закладів освіти та вимагає вкрай відповідального ставлення до раціонального використання наявного фінансового ресурсу.

 

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення.

 Роз’яснення  громадськості, батькам, педагогічним працівникам  методики формування обсягів освітньої субвенції для місцевих бюджетів на основі фактичного контингенту учнів, розрахункової наповнюваності класів, навчальних планів. Реальні можливості місцевого бюджету в умовах воєнного стану.  Врахування  пропозицій громадськості щодо можливих варіантів утримання закладів без пониження освітнього ступеню (зміни типу).

Запрошуємо  долучитися з 01.06. 2022 до 01.05. 2023 року до громадських обговорень проєктів рішень

             

 ІУ. Формат проведення громадського обговорення:

публічне громадське обговорення може проводитися за  форматами громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО   на базах   закладів освіти.

    Пропозиції , розповсюджені через соціальні мережі, до уваги не приймаються.

 

V. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Відділ освіти Балтської міської ради Одеської області

Адреса 66101, Одеська область, місто Балта,  вул. Любомирська 193

тел. 048 66 2-34-05; 048 66 2- 34-82

E-mail: edu@botg.gov.ua                                                                                                                

  Зауваження та пропозиції просимо надавати з 01.06.2022 року по 01.05.2023 року на електронну адресу : balta_miskvo@ukr.net

 

VІ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення  

Кулик Петро Янкович

 

VІІ. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті відділу освіти Балтської міської ради.

переглянути